Centrale alarmowe
Manipulatory LCD
Klawiatury
Podcentrale
Ekspandery wejść
Ekspandery wejść adresowalnych
Moduł adresujący
Ekspandery wyjść
Ekspander syntezerów mowy
Generator komunikatów głosowych
Moduł ethernetowy
Tablica synoptyczna
Ekspander czytników kart zbliżeniowych
Ekspander czytników pastylek
Czytniki pastylek
Czytniki kart zbliżeniowych
INTEGRA
FlashX
EthmFlash
DloadX
GuardX
Opis instalacji systemu
Instrukcja użytkownika
Instrukcja programowania
Opis programu aktualizującego FLASHX
E-SYSTEM Marcin Ficek
Biuro handlowe:
32-340 Wolbrom
ul. Marszałka Piłsudskiego 68
0 801 000 744

Cyfrowe systemy zabezpieczeń
INTEGRA
      Projektując centrale alarmowe z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwiązań znanych z wcześniejszych produktów firmy SATEL. W efekcie powstała rodzina central umożliwiających tworzenie systemów alarmowych o rozbudowanych możliwościach funkcjonalnych, optymalnie dopasowanych do wielkości chronionego obiektu.Właściwości systemu:
 1. od 4 do 128 dowolnie programowalnych wejść
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - szeroki wybór typów reakcji
  - kontrola obecności i poprawności działania czujek
 2. od 4 do 128 wyjść
 3. od 4 do 32 stref
  - strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
  - możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
  - czasowa blokada strefy
 4. współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
 5. sterowanie systemem
  - manipulator LCD
  - komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową)
  - klawiatura strefowa
 6. program centrali
  - oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
  - aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
 7. programowanie ustawień centrali
  - lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
  - lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
  - zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą modemu
  - przez sieć Ethernet
  - pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania
 8. hasła
  - od 16 do 240 haseł użytkowników
  - do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
  - 1 hasło serwisowe
  - kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
  - menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień użytkownika
  - określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart zbliżeniowych
  - okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
  - definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 9. edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
 10. timery
  - od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
  - timery strefowe definiowane przez użytkowników
 11. pamięć zdarzeń
  - możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
  - rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
  - rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
  - data i czas wystąpienia zdarzenia
 12. rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
  - możliwość selekcji zdarzeń
  - nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w systemie
 13. kontrola dostępu
  - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS
  - kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali
  - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali
 14. monitoring telefoniczny
  - 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
  - 9 identyfikatorów
  - formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 15. powiadamianie
  - od 4 do 16 numerów telefonów
  - od 16 do 32 komunikatów głosowych
  - od 16 do 64 komunikatów tekstowych
  - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
 16. odpowiadanie na telefon
  - rejestrowane w pamięci zdarzeń
  - sprawdzenie stanu stref centrali
  - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 17. zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
 18. modem wewnętrzny 300bps
 19. obsługa szybkich modemów zewnętrznych
  - sprawna wymiana informacji z komputerem
  - komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
  - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
  - telefonu komórkowego z mobile KPD lub przeglądarki www
 20. magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 21. niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 22. automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 23. podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 24. sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
 25. zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnychprzejdź do góry

Sklep E-system
Elementy systemu: ¦ strona główna ¦ centrale alarmowe ¦ manipulatory LCD ¦ klawiatury ¦ podcentrale ¦ ekspandery wejść ¦ ekspandery wejść adresowalnych ¦ moduł adresujący ¦ ekspandery wyjść ¦ ekspander syntezerów mowy ¦ generator komunikatów głosowych ¦ moduł ethernetowy ¦ tablica synoptyczna ¦ ekspander czytników kart zbliżeniowych ¦ ekspander czytników pastylek ¦ czytnik pastylek ¦ czytnik kart zbliżeniowych ¦
e-nice.pl - automatyka bram, napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, siłowniki, oraz szlabany.
e-alarmy.pl - systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, porady, instrukcje, podgląd z kamer-on-line, alarmy.
autoryzowany dystrybutor firmy SATEL, profesjonalne szkolenia z wykorzystaniem najnowszego sprzętu.